Fatra logo
OZ Fatra Turčianske Teplice
Karate, Kobudo, Aikido, Iaido, Jodo, Ju-Jutsu, MMA, bojové umenia, Fit lopty, Crossfit

Úvod

Oznam: skúšky technickej vyspelosti karate (páskovanie) sa uskutočnia 12.6.2024 o 16:30 hod.

Občianske združenie FATRA je organizácia, ktorá sa snaží presadzovať vhodné využívanie voľného času nielen detí a mládeže ale aj dospelých. Za týmto účelom organizujeme tréningy bojových umení:
Karate a Kobudo, /člen Slovenskej spoločnosti tradičného karate a kobudo/
Aikido,
Ju-Jutsu, /člen Slovenskej asociácie Ju-Jutsu/
Iaido a Jodo, /člen Slovenskej kendo federácie/
ďalej tréningy Aero-biku, Aero Tae-bo, Kalanetiky, CrossFitu a brušných tancov.

Zároveň pre všetkých členov Občianskeho združenia prevádzkujeme posilňovňu. Všetky spomínané činnosti sa snažíme zladiť tak, aby poskytli mladým ľuďom šancu na plnohodnotné využitie voľného času a zároveň im dali možnosť naučiť sa niečo hodnotné.
Fatra