Fatra logo
OZ Fatra Turčianske Teplice
Karate, Kobudo, Aikido, Iaido, Jodo, Ju-Jutsu, MMA, bojové umenia, Fit lopty, Crossfit

Karate

karate-kanji

Miesto vzniku Karate je Okinawa. Okinawa je úzky ostrov, leží asi v strede do dĺžky roztiahnutej skupiny ostrovov (Ryu-kyu), ktoré sa rozprestierajú na severe od Japonska až skoro po prah Číny na juhu.

Už pred vznikom karate existoval na Okinawe bojový štýl nazývaný Tode. S modernejším Karate, respektíve najskôr s Okinawa – te, malo len málo spoločného, prevzali sa len niektoré techniky (zovretá päsť). Tode bolo bez filozofického alebo etického obsahu. V 14. storočí vznikli medzi Čínou a Okinawou intenzívne obchodné styky a touto cestou dorazili na ostrov aj prvé staré formy čínskeho Kata, ktoré mali priamy vplyv na Tode. Okinawa rozkvitala až do 16. storočia. Osudný bol rok 1609, kedy Okinawu získal japonský rod Satsuma ako „odškodné“ za prehratú vojnu. Rod Satsuma zaviedol na ostrove doslova genocídu. A práve v tejto dobe zaznamenali bojové umenia nebývalý rozmach. Rôzne skupiny Chuan – fa (čínske bojové umenie) a Tode sa stretávali, aby uzavreli štýly pre spoločnú frontu proti nepriatelovi (r. 1629). To malo za následok, že spojením Tode a Chuan -fa vznikol nový bojový štýl nazvaný jednoducho Te (Okinawa – te). Jednotlivé smery Te sa nazývali podľa miest ich vzniku a pôsobenia. Sú to Tomari -te, Shuri -te a Naha – te.

Klasické okinawské štýly:
SHURI – TE Sukunai Hayashi Shorin – ryu
Kobayashi Shorin – ryu
NAHA – TE Goju – ryu
Uechi – ryu
TOMARI – TE Matsubayashi Shorin – ryu

Niektoré známe aj menej známe štýly Karate:
Goju-ryu, Uechi-ryu, Shotokan, Wado-ryu, Shito-ryu, Ryuei-ryu, Kobayashi-ryu, Isshin-ryu, Tozan-ryu, Kojo-ryu, Chito-ryu atď.

Goju – ryu* je dnes označované ako jeden zo štyroch veľkých japonských systémov karate, ale má okinawský pôvod, pretože je založené na Kanryo Higashionnovej Naha-te (Shorei-ryu). Pôvodne sa Naha-te delilo na dva smery: Ason a Waichinzan. Línia Ason zanikla s jej posledným majstrom Tomigusuku. Línia Waichinzan prešla dedične cez majstra Higashionna a majstra Miyagiho, ktorí ju obaja obohatili o nové prvky, v dnešné Goju-ryu.

Chojun Miyagi

bol otec a zakladateľ karate Goju-ryu. Narodil sa 25. 4. 1888 a v 11 rokoch začal s výcvikom u majstra Ryuko Aragaki. V 14 rokoch spoznal senseia Higashionna (často písaný tiež Higaonna, v tejto dobe mal 49 rokov) a stal sa jeho žiakom. Pod jeho vedením cvičil 15 rokov, až do jeho smrti v r. 1916. V tomto roku odcestoval Miyagi do Číny, aby tam vyhľadal pôvodné Higaonnovo dojo. To však našiel opustené a zničené. Po návrate študoval Kata Rokkishu, z ktorého založil dnes známe Tensho. Krátko nato stanovil základné formy Kata Gekisai dai ichi a Gekisai dai ni. Jeho najlepší kúsok je však Kata Tensho. V týchto rokoch začal pripravovať Miyagi svoj vlastný systém. V roku 1930 predvádzal najstarší Miyagiho žiak, Shinzato Jinan, Kata pri príležitosti korunovácie cisára Hirohita v Japonsku. Shinzata sa jeden majster Budo spýtal, k akej škole bojových umení patrí. Nemohol mu odpovedať, pretože v tej dobe nebolo na Okinawe ešte obvyklé dávať školám meno. Keď sa vrátil na Okinawu, podal Miyagimu o tom správu a ten sa rozhodol pomenovať svoj štýl podľa vedúcej línie čínskeho Kempa. Tak vzniklo meno Goju-ryu. V roku 1933 bol Miyagiho štýl oficiálne zapísaný do listín Bototukai v Japonsku. V roku 1936 odchádza Miyagi do strednej Číny, kde v jednom chráme študuje zen-budhizmus a čínske bojové umenie Pa-kua. V roku 1940 dokončil Sensei Miyagi systém svojho učenia a uzavrel tým celkom vývoj Goju-ryu ako samostatného štýlu. V roku 1941 začala v Japonsku druhá svetová vojna, v krorej stratil Miyagi svojho tretieho syna a svojho najstaršieho žiaka, Shinzato Jinan. Od tej doby nevyučoval a stiahol sa do ústrania. Po vojne sa usadil na Okinawe v meste Ishikawa, kde v roku 1946 obnovil výuku karate.
Na Okinawe je Miyagi Sensei uctievaný ako jeden z najväčších majstrov Karate-do. Ľudia ho tam nazývajú „Bushi Magusuku“ (džentlmen-bojovník). Neustále sa o ňom hovorí, že spojil v sebe schopnosť dvoch extrémov: absolútnu pokoru a nadľudský výkon. Nikdy nestratil kontrolu nad sebou samým a nikdy svojho protivníka nezranil. Mal silu býka a dušu svätého. Miyagi zomrel v roku 1953.
Významnými nasledovníkmi učenia Senzeia Miyagiho na Okinawe boli a sú: Eiichi Miyazato (nar. 1922), Meitoku Yagi (nar. 1910), Seiko Higa (1898-1966), Seikichi Toguchi a ďalší.

* Keďže na Slovensku, ale aj vo svete sa v poslednom období rozmohlo cvičenie viacerých štýlov Karate, treba ozrejmiť, že v našom klube trénujeme systém založený majstrom Miyagim – Goju-ryu. Patrí medzi najvätšie školy v Japonsku a vo svete ho cvičí milióny nadšencov. Tento systém bol vyvinutý z klasických Okinawských systémov pre maximálnu účelnosť a účinnosť. V bojovej stránke preferuje krátke údery a rýchle nízke kopy.

Shodokan – najstarší systém Goju-ryu, založený Seiko Higom – žiakom legendárnych učiteľov Kanrya Higashiona a Chojuna Miyagiho. Bol jediným učiteľom Karate Okinawského Goju-ryu, ktorý dostal povolenie od Chojuna Miyagiho trénovať Goju-ryu.

Logo_Shodokan

Kata
Jednoducho preložené súborné cvičenie. No pochopiť celkový význam cvičenia Kata sa nedá verbálnym vyjadrením. Kata treba cvičiť, precítiť a znova cvičiť a cvičiť. K celkovému pochopeniu techník, postojov, dýchaniu, k použitiu Chi a ďalším „tajným“ aspektom v Kata obsiahnutých vám dopomôže len dobrý učiteľ. Ak chcete cvičiť Karate s veľkým „K“, cvičte v Dojo, v ktorom vyučujú majstri, ktorí pochopili Kata a aspekty v Kata obsiahnuté.

Kata systému Goju-ryu:

Žiacke kata:
Geki Sai Dai Ichi
Geki Sai Dai Ni – Kata zostrojené majstrom Miyagim v roku 1940 ako žiacke Kata svojho štýlu. Kata Gekisai 1 predstavuje boj na väčšiu vzdialenosť a Gekisai 2 na krátku vzdialenosť.

Dýchacie kata:
Sanchin – poznať dobre bojové umenie znamená správne dýchať, koordinovať a kontrolovať uvolnenie a napnutie svalov a naučiť sa riadiť Chi. K tomu a mnohému inému napomáha Kata Sanchin, ktorú z Číny doniesol majster Higashiona.
Tensho – Kata vytvorená majstrom Miyagim. Koncentrujeme sa v nej na posúvanie ohniskového bodu napätia pri prevádzaní mäkkých oblúkových techník rúk. Je kombináciou tvrdej dynamickej tenzie s hlbokým dýchaním a mäkkých plynulých pohybov, koncentrujúc silu v Tanden.

Majstrovské kata:
Saifa – v preklade znamená drviaci, lámajúci. Typickými prvkami sú úhyby do boku a vyslobodzovacie techniky z úchopov.
Seyunchin – veľmi stará čínska Kata. Pracuje s nízkymi postojmi (Shiko dachi). Silne sa v tejto Kata prejavuje štýl draka, vyžadujúci vnútornú silu a prácu s Chi. Znak Chi v názve, ako aj v názve ďalších Kata je Okinawským označením pre čínske Dianxue, t.j. stimuláciu vitálnych bodov súpera. Nachádza sa tu veľa strhávacích a hádzacích techník.
Shisochin – názov možno preložiť ako boj štyroch mníchov. Používa techniky na boj zblízka, útoky s nukite, lakťom a blokovanie s Haito. Prevládajú tu techniky otvorených rúk a klasické čínske techniky nazývané „rozhnevaný tiger prechádza lesom“.
Sesan – Jedna z najstarších kát v Karate. Obsahuje rýchle obranné techniky a protiútoky. Zdôrazňuje sa boj zblízka používajúc krátke údery a kopy do kolien.
Sepai – Obsahuje päť spôsobov boja s otvorenými rukami. Bazíruje na technikách žeriava, čo možno vidieť na šikmých postojoch, na technikách plieskania a na zhadzujúcich pohyboch.
Sanseru – Často býva označovaná ako Kata draka. Rozvíja silu a rýchlosť, kop vo výskoku Nidan Tobi Geri je charakteristickou črtou Goju štýlu. Rozvýja kopy do kolien a obojručné techniky.
Kururunfa – v preklade „zastav vlnenie“. Obsahuje páky na kĺby, znehybňovacie techniky a držiace chvaty. Okrem toho obsahuje širokú paletu techník s otvorenými rukami a špeciálnu koordináciu práce bokov a rúk.
Suparunpei – názov vychádza z čísla 108, v originálnom prevedení má 108 pohybov. Je najdlhšou Kata v Goju-ryu.