Fatra logo
OZ Fatra Turčianske Teplice
Karate, Kobudo, Aikido, Iaido, Jodo, Ju-Jutsu, MMA, bojové umenia, Fit lopty, Crossfit

Iaido

iaido-kanji

Čo je Iaido?

Je obtiažne určiť doslovný preklad tohto slova, snáď najpresnejšie vystihneme jeho význam ak ho nazveme Cestou harmónie ducha, tela a meča. Dalo by sa povedať, že sa jedná o jedno z najťažších bojových umení, pretože Iaido sa cvičí osamote, bez partnera. A tak je veľmi ťažké previesť správnu techniku „len“ proti imaginárnemu protivníkovi.

Cieľ cvičenia

Hlavný dôraz je kladený na techniku rýchleho tasenia meča a úplne očistenej mysle. Jedine dokonale kľudná a vyrovnaná myseľ, zbavená myšlienok na víťazstvo či prehru, víťazí skôr než dôjde k skutočnému boju. Táto technika dala možnosť zrodu formám Iai, tiež zvaným Kata, ktoré tvoria najpodstatnejšiu zložku Iaido v podobe, v akej ho dnes poznáme. Kata sa cvičí osamote bez partnera, skutočným nepriateľom sa tu stáva vlastné Ja. V tejto chvíli, ktorá je mimo čas a priestor je naozaj možné prekonať svoje slabosti psychické, fyzické i technické. A tak meč – nástroj smrti sa tu stáva nástrojom života, pretože podstatou Iaido nie je zabiť nepriateľa, ale zvíťaziť nad sebou samým. Takže Iaido nemožno nazvať športom. Iaido je v prvom rade Cesta, Cesta naplneným životom.

História

Toto miesto sme venovali škole Muso Shinden Ryu, ktorá je v SKF najrozšírenejšia.

SWORD Počiatky Iaido sú úzko späté s vývojom japonského šermu, Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu, ktorý v druhej polovici 16. storočia zakladá školu Muso Shinden silne ovplyvnenú Zenbudhizmom, tak dáva ucelený výzor systému Iai.

Pôvod Muso Shinden Ryu teda siaha až k samurajovi menom Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu (1546-1621), ktorý keď dosiahol vek 21 rokov odišiel do Shintoistickej svätyne a strávil tam sto dní. Podľa vízie, ktorú mal v sne, neskôr vyvinul Batto – techniky (to sú techniky tasenia meča jedným plynulým pohybom, ktorý je aj následným útokom). Tento štýl pomenoval Shinmei Muso Ryu. Bola to prvá systematizovaná Iai škola (niekoľko podobných techník rýchleho tasenia meča bolo už používaných v niektorých starých Ken-jutsu školách). Neskôr jeho študenti pomenovali tento štýl Shin Muso Hayashizaki Ryu.
Verí sa, že Hayashizaki osobne zdôrazňoval aj duchovnú stránku tréningu. Existuje aj kláštor, Hayashizaki-Iai-Jinja, ktorý mu je zasvätený. Ak sa vrátime k historickému pôvodu, tak Muso Shinden Ryu, tak ako ho poznáme dnes, sa sformovalo až okolo roku 1900. Nakayama Hakudo Sensei, ktorý celý svoj život zasvätil štúdiu Kendo a Iaido, prišiel k záveru, že klasické umenie meča musí byť sprístupnené aj obyčajným ľuďom a čo najširšej verejnosti, aby prežilo a ďalej sa rozvíjalo v meniacom sa modernom svete. Preto sformuloval Muso Shinden Ryu Kata, pričom použil techniky zo starých škôl Omori Ryu a Eishin Ryu. Jeho najdôležitejšou myšlienkou bolo, že tréning s mečom nie je už praktické umenie, no je to spôsob ako zdokonaliť seba nie len po stránke fyzickej, ale aj duchovnej. Meč už nie je nástrojom na zabitie nepriateľa, ale nástrojom na zabitie a porazenie vlastného ega.

Ako sa cvičí?

V Iaido sa precvičujú základné pohyby a techniky tela, meča a energie KI a ďalším krokom je tradičná forma, známa ako KATA. Každá forma učí zásady správneho držania tela a meča. Mnohé z foriem sú niekoľko sto rokov staré. Iaido udržiava veľkú tradíciu.

K správnemu seku musí Iaidoka používať časť meča zvanú Monouchi, čo je približne 20 cm od špičky-hrotu meča, kde je účinok seku najväčší. Súčasné Muso Shinden Ryu obsahuje štyri stupne, jednotlivé štýly, ktoré Iaidoka – cvičenec Iaido postupne študuje. V tejto súvislosti bol vytvorený akýsi základ pod názvom Sei Tei Iai, ktorý je potrebné zvládnuť ako prvé, aby cvičenec získal potrebnú zručnosť pri zaobchádzaní s mečom a mohol sa venovať ďalším zložitejším štúdiám.

Základ, ktorý bol vytvorený Celojaponskou kendó federáciou v šesťdesiatych rokoch, z jednotlivých starých štýlov Ko-Ryu, dnes napomáha pre koordinovanie cvičencov v dvanástich kata obsiahnutých v Sei Tei Iai :

skupina Seiza no bu (kata zo sedu)

1.Ipponme Mae (一本目 前, Ipponme Mae) 
2.Nihonme Uširo (二本目 後ろ, Uširo)
3.Sanbonme Uke nagaši (三本目 受け流し, Ukenagashi)

skupina Iai hiza no bu (kata s kleku)

4.Jonhonme Cuka ate (四本目 柄当て, Cuka-ate)

skupina Tači iai no bu (kata v stoji)

5.Gohonme Kesa giri (五本目 袈裟切り, Kesagiri) 
6.Ropponme Morote cuki (六本目 諸手突き, Morote-zuki) 
7.Nanahonme Sanpo giri (七本目 三方切り, Sanpōgiri) 
8.Happonme Ganmen ate (八本目 顔面当て, Ganmen-ate) 
9.Kjúhonme Soete cuki (九本目 添え手突き, Soete-zuki) 
10.Džúhonme Šihó giri (十本目 四方切り, Shihōgiri) 
11.Džúipponme Só giri (十一本目 総切り, Sōgiri)
12.Džúnihonme Nuki uči (十二本目 抜き打ち, Nukiuči) 

Nasledujú jednotlivé staré štýly, tzv. školy Ko-Ryu, ku ktorým sa Iaidoka dostáva po určitom stupni zvládnutia základov a má tak možnosť rozšíriť svoje spektrum pohybov o:

– Shoden (Omori Ryu)

– Chuden (Eishin ryu)

– Okuden

     Suwariwaza

    Tachiwaza

– Kurai Dori

Tiež sa cvičia série Kumigata – čo sú cvičenia s partnerom za použitia dreveného meča Bokken. Vysoko vyspelí študenti môžu tiež praktikovať Tameshigiri (tréning sekov so skutočným, ostrým mečom na bambuse alebo trávových zväzkoch), no to už patrí k vrcholnej technickej dokonalosti.

iaito